Stavební tmely

STEMEX®

P

Rychle tuhnoucí vnitřní vyrovnávací hmota práškové konzistence, vyrobená na bázi sádry, určená pro spárování a vyrovnávání.

STEMEX P

Oblast použití

Použití celulozových mikrovláken zajišťuje zesílený armovací účinek, zlepšuje viskozitu, zabraňuje smršťování a tvorbě prasklin. Dochází k rychlejšímu prosychání celé směsi, snižuje vnitřní napětí a umožňuje aplikovat silnou vrstvu při jedné operaci. Prodlužuje čas použití materiálu a zajišťuje jeho ochranu.

Požadavky na podklad

Směs je určena k vyplňování spár mezi sádrokartonovými deskami, tvořícími stěnové příčky nebo stropní podhledy, k opravám železobetonových konstrukcí před ručním nebo strojním stěrkováním a také k osazování rohů a lišt (APU).

Zpracování

Stěrka STEMEX® P se pozvolna nasype do čisté vody v poměru 0,6 l vody na 1 kg práškového tmelu a nechá se cca 3 minuty nasáknout. Směs se poté rozmíchá do pastovité konzistence bez hrudek a shluků. Tmel se aplikuje nerezovým hladítkem běžným způsobem. V případě velkých nerovností můžeme celý proces opakovat vícekrát. Po dokonalém zaschnutí se povrch přebrousí brusnou mřížkou nebo smirkovým papírem.

Balení

Papírový pytel 5 kg
Papírový pytel 10 kg

Spotřeba při spárování: 0,3 kg/bm
Velikost spáry: až 5 cm
Doba zpracovatelnosti: 15 - 20 minut
Možnost konečné úpravy: cca po 30 minutách
Trvanlivost (uzavřené a nenpoškozené balení): 12 měsíců

Ke stažení

Technický list STEMEX® P