Penetrace a hydroizolace

STEMEX® penetrace

Univerzální sjednocovač savosti podkladu - styrén-akrylátový kopolymer, neobsahující emulgátory typu APEO nebo přídavky koalescenčních prostředků.

STEMEX penetrace

Oblast použití

Univerzální penetrační nátěr STEMEX® je charakteristický nízkou teplotou, při které se vytváří film a vysokou odolností proti otěru za mokra. Výrobek je bezpečný a chráněný proti mikrobiologické kontaminaci. Pro všechny nasákavé podklady jako omítky, betony, potěry, podklady sádrové, pórobetonové, dřevotřískové a sádrokarton. Přípravek zpevňuje povrch, sjednocuje různou nasákavost podkladu a zvyšuje přídržnost následně aplikovaných materiálů k podkladu.

Požadavky na podklad

Suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený a nemastný.

Zpracování

Základní penetrační nátěr se provede v jedné vrstvě v koncentraci 1:4 s pitnou vodou a nechá se 2 až 24 hodin zasychat. Doba zasychání je závislá od nasákavosti podkladu, vlhkosti a teplotě v místnosti. Nanášejte štětcem nebo válečkem. V průběhu aplikace a schnutí je nutné zajistit důkladné větrání. Následná aplikace omítek se provádí až na suchý penetrovaný podklad.

Balení

Plastové láhve a kanystry o objemu 1, 3, 5 a 10 litrů.

Skladovatelnost

12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při teplotě 5 až 35 °C, nesmí zmrznout, je třeba chránit před přímým slunečným zářením.

Obsah sušiny: 49±1
PH: 7,5 - 8,5
Viskozita mPa·s: 2000 - 6000
Minimální teplota tvoření filmu: 0,5 - 5 °C
Teplota zasklenění: 4 - 8 °C
Průměrná velkost částic: 130 - 160 nm
Nasákavost po 24 hod.: 12
Zasychání (teplota 20 °C, rel. vlhkost vzduchu 60%), následná povrchová úprava: 2 až 24 hodin
Spotřeba koncentrátu podle nasákavosti: cca 0,05 - 0,2 kg/m2
Doporučené ředění vodou: 1:4

Ke stažení

Technický list STEMEX® penetrace