Interiérové omítky

STEMEX®

V

Airless pastovitá disperzní stěrková omítka. Tento materiál je směsí vodní disperze, plniv, pojiv a příměsí zlepšujících vlastnosti materiálu.

1,7 kg/m2
v jedné vrstvě
STEMEX V

Oblast použití

Omítková směs je určena k celoplošnému stěrkování v první vrstvě nerovných podkladů jako je beton, jádrová omítka, štuk, porobeton (Ytong) ručně nebo šnekovou aplikační technikou. STEMEX® V je také vhodný k osazování rohů a lišt (APU).

Požadavky na podklad

Stěrka se aplikuje na připravený podklad, který musí být vyzrálý, soudržný, odmaštěný, zbavený prachu a starých nátěrů. Stěrku není vhodné aplikovat na vlhký podklad. Penetrací zajistíme zpevnění podkladu především u starých omítek. Spáry v betonu nebo větší lokální nerovnosti vyspravíme práškovým tmelem STEMEX® P.

Zpracování

Stěrka STEMEX® V se aplikuje v první vrstvě do síly materiálu až cca 5 mm, spotřeba podle nerovnosti podkladu je v první vrstvě cca 1,7 kg/m2. Stěrku před aplikací neředíme ani nemícháme. Jako druhou vrstvu aplikujeme stěrku STEMEX® 2 nebo 1, spotřeba je cca 0,8 kg na m2. Stěrku necháme vysušit a následně přebrousíme k dosažení dokonale hladkého povrchu. Spotřeba materiálu vždy záleží na kvalitě podkladové plochy. Stěrku je možné použít i ve dvou vrstvách, je předpoklad vyšší spotřeby.

Propustnost pro vodní páry: 0,04 m
Permeabilita vody v kapalné fázi: NPD
Soudržnost: 0,6 MPa
Trvanlivost: NPD
Tepelená vodivost: NPD
Reakce na oheň: F

Balení

2 kg - EAN 8594040969059
8 kg - EAN 8594040969035
15 kg - EAN 8594040969028
25 kg - EAN 8594040969011

Ke stažení

Technický list STEMEX® V