Ke staženíSTEMEX®IN classic - Vnitřní malířská barva

Složení:

Barva je vyrobena z ekologicky nezávadných surovin. Směs anorganických pigmentů a plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a styren-akrylátové disperze ve vodném prostředí. (Směs vodní suspenze kaolínu, organické disperze, vápence, titánové běloby, karboxymetrylcelulózy a chemických aditiv).


Barevnost:

Vyrábí se v bílém odstínu, možnost tónování dle barevného, paletového vzorníku STEMEX®.


Použití:

STEMEX® IN classic - vodou ředitelná, disperzní, universální malířská barva s velmi dobrou kryvostí, otěruvzdorností a bělostí. Paropropustná, rychleschnoucí, vhodná pro nejrůznější účely. Používá se k nátěrům omítek, zdiva, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých, sádrokartonových a cementotřískových desek, betonových panelů a panelů z lehčených hmot, ve středně zátěžových interiérech jako ložnice, obývací pokoje, chodby, kanceláře, školy a interiéry jiných komerčních objektů. Konečný vzhled povrchu je hluboce matný. Příliš savé nebo nesoudržné podklady je nutné předem zpevnit penetrací STEMEX®


Ředidlo:

Voda (destilovaná, demineralizovaná, pitná).


Nanášení:

STEMEX® IN classic - se nanáší štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním. Před aplikací stříkáním, je doporučeno, barvu po naředění, před započetím výkonu - scedit přes punčochu. Pro velkoplošnou aplikaci lze použít zařízení pro vysokotlaké stříkání (AIRLESS). - doporučujeme trysku 517,514Podklad:

Vyzrálý, chemicky neutrální, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku (přebroušení, ometení kartáčem).


Balení:

Plastová vědra o hmotnosti 8, 15 nebo 40 kg.


Skladovatelnost:

Skladovat při teplotách +5 až +25 °C. Barva nesmí zmrznout! Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 12 měsíců od data výroby.