Vhodné podklady \ Staré omítky1. Úpravy

   • oškrabání starých maleb nebo tapet
   • odstranění nesoudržných částí omítky

2. Vysprávka

   • napenetrování lokálních míst vysprávky
   • vyspravku provedeme práškovým tmelem STEMEX®P s armovací tkaninou,kde zabráníme
     praskání mezi starou a novou omítkou

3. Penetrace

   • penetraci celého povrchu provádíme z důvodu sjednocení savosti a zpevnění celého
     povrchu


Po veškerých nutných opravách je aplikace stěrky :

1. nanesení materiálu a uhlazení

2. nanesení druhé vrstvy a uhlazení

3. po vyschnutí přebrousíme

   • povrch brousíme brusným papírem nebo mřížkou, ručně nebo strojně bruskou
     s intenzivním odsáváním.

   • používáme brusný papír číslo 100/120 dle typu produktu STEMEX®

   • aplikaci provádíme strojně nebo ručně nerezovými hladítky.