Vhodné podklady \ Beton
• monolitické železno-betonové konstrukce jsou dnes velmi používaným stavebním materiálem,
  jak na stropy tak zdivo.

• je známe, že betony jsou velmi hladké a málo savé a jsou také znečištěné vrstvou prachu
  a odbedňovacími prostředky.

• proto je vhodné použít stěrky STEMEX®, které mají vysokou přilnavost k betonu, narozdíl
  od jiných sádrových, vápenných a vápenocementových materiálů.

STEMEX® se nanáší ve dvou vrstvách:

1. nanesení materiálu a uhlazení (vyrovnání přechodů a pórů betonu)

2. nanesení druhé vrstvy a uhlazení

3. po vyschnutí přebrousíme

   • povrch brousíme brusným papírem nebo mřížkou, ručně nebo strojně bruskou
     s intenzivním odsáváním.

   • používáme brusný papír číslo 100/120 dle typu produktu STEMEX®

   • aplikaci provádíme strojně nebo ručně nerezovými hladítky.