Disperzní stěrkové omítky

STEMEX®1


je vnitřní pastovita tenkovrstvá omítka, velmi jemná pro ruční a strojní zpracování

STEMEX®2


je vnitřní pastovitá tenkovrstvá omítka pro ruční a strojní zpracování

STEMEX®T


je vnitřní pastovitá tenkovrstvá omítka pro ruční a strojní zpracování airless (bez vzduchové)

STEMEX®V


je vnitřní pastovitá tenkovrstvá omítka vyrovnávací, pro ruční a strojní zpracování

STEMEX®VT


je vnitřní pastovitá tenkovrstvá omítka vyrovnávací, pro ruční a strojní zpracování airless (bez vzduchové)


       Tmely

STEMEX®S


je vnitřní pastovitá stěrka pro finální úpravu sádrokartonu ručním i strojním způsobem airless (bez vzduchové)

STEMEX®P


je tmel pro vyplňování spár sádrokartonu a osazování rohů a lištu (APU)

STEMEX®LT


je pastovitý extra lehký šlehaný tmel připravený k okamžitému použití


      Hydroizolační stěrky

STEMEX®H


je vnitřní i vnější hydroizolační jednosložková hmota (náhrada běžně používaných hydroizolačních pásů)


      Vnitřní barvy

STEMEX® IN classic


je vnitřní malířská barva bílá

STEMEX® IN plus


je vnitřní malířská barva bílá

STEMEX® IN extra


je vnitřní malířská barva bílá


      Penetrace

STEMEX® Univerzální penetrace


univerzalní penetrační nátěr


      Fasádní omítka

STEMEX® Fasádní omítka
      Fasádní barva

STEMEX® Fasádní barva