Výhody

Ideální pro celoplošné vyrovnání
Snižuje usazování alergenů
Zdravě dýchá a propouští vodní páry
Ideální i jako podklad pro tapety a jiné dekorační techniky
Lze kombinovat s voděodolnými gelyKe staženíSTEMEX®V - je pastovitá disperzní stěrková omítka, plněná dolomitickými mramory. Tento materiál je směsí vodní disperze, plniv, pojiv a příměsí zlepšujících vlastnosti materiálu.


Oblast použití:

STEMEX®V - je omítková směs určena k celoplošnému stěrkování v první vrstvě nerovných podkladů jako je beton, jádrová omítka, štuk, pórobeton (Ytong) ručně nebo šnekovou aplikační technikou. STEMEX®V je také vhodný k osazování rohů a lišt (APU).


Požadavky na podklad:

Stěrka se aplikuje na připravený podklad, který musí být vyzrálý, soudržný, odmaštěný, zbavený prachu a starých nátěrů. Stěrku není vhodné aplikovat na vlhký podklad. Penetrací zajistíme zpevnění podkladu především u starých omítek. Spáry v betonu nebo větší lokální nerovnosti vyspravíme práškovým tmelem STEMEX®P.


Zpracování:

Stěrka STEMEX®V se aplikuje v první vrstvě do síly materiálu až cca 5 mm, spotřeba podle nerovnosti podkladu je v první vrstvě cca 1,7 kg/m2. Stěrku před aplikací neředíme ani nemícháme. Jako druhou vrstvu aplikujeme stěrku STEMEX®2 nebo 1, spotřeba je cca 0,8 kg na m2. Stěrku necháme vysušit a následně přebrousíme k dosažení dokonale hladkého povrchu. Spotřeba materiálu vždy záleží na kvalitě podkladové plochy. Stěrku je možné použít
i ve dvou vrstvách, je předpoklad vyšší spotřeby.  Propustnost pro vodní páry    0,04 m  
  Permeabilita vody v kapalné fázi    NPD  
  Soudržnost    0,6 MPa  
  Trvanlivost    NPD  
  Tepelená vodivost    NPD  
  Reakce na oheň    F