Výhody

Dokonale hladký povrch
Snižuje usazování alergenů
Zdravě dýchá a propouští vodní páry
Ideální i jako podklad pro tapety a jiné dekorační techniky
Lze kombinovat s voděodolnými gelyKe staženíSTEMEX®T - je pastovitá disperzní stěrková omítka. Tento materiál je směsí vodní disperze, plniv, pojiv a příměsí zlepšujících vlastnosti materiálu.


Oblast použití:

STEMEX®T - je omítková směs určena k celoplošnému stěrkování méně rovných podkladů jako je beton, štuk,jádrová omítka,pórobeton,sádrokarton,dřevodesky a jiné běžně používané materiály. Ručně nebo strojně - airless zařízeními (např.Graco-řada Tmax).


Požadavky na podklad:

Stěrka se aplikuje na připravený podklad, který musí být vyzrálý, soudržný, odmaštěný, zbavený prachu a starých nátěrů. Stěrku není vhodné aplikovat na vlhký podklad. Penetrací zajistíme zpevnění podkladu především u starých omítek. V případě velkých nerovností použijeme na první vrstvu stěrku STEMEX®VT. Větší lokální nerovnosti vyspravíme práškovým tmelem STEMEX®P.


Zpracování:

Stěrka STEMEX®T se aplikuje do maximální síly materiálu 4 mm. Stěrku před aplikací neředíme ani nemícháme. Cyklus aplikace opakujeme minimálně dvakrát. Stěrku necháme vysušit
a následně přebrousíme k dosažení dokonale hladkého povrchu. Spotřeba materiálu je při aplikaci dvou vrstev cca 2,5 kg/m2. Při aplikaci druhé vrstvy po STEMEX®VT je spotřeba cca 0,8 kg/m2. Spotřeba je vždy závislá na nerovnosti podkladové plochy. U průměrně nerovných omítek je 2,5kg na m2 ve dvou vrstvách.  Propustnost pro vodní páry    0,04 m  
  Permeabilita vody v kapalné fázi    NPD  
  Soudržnost    0,6 MPa  
  Trvanlivost    NPD  
  Tepelená vodivost    NPD  
  Reakce na oheň    F