Výhody

Dobře brousitelný
Minimální propady
Po namíchání netvoří hrudky
Vhodné pro větší lokální opravy

Ke staženíSTEMEX®P - je rychle tuhnoucí vnitřní vyrovnávací hmota práškové konzistence vyrobená na bázi sádry. Použití celulosových mikrovláken zajišťuje zesílení armovací účinek, zlepšuje viskozitu, zabraňuje smršťování a tvorbě prasklin. Dochází k rychlejšímu prosychání celé směsi, snižuje vnitřní napětí a umožňuje aplikovat silnou vrstvu při jedné operaci. Prodlužuje čas použití materiálu a zajišťuje jeho ochranu.


Oblast použití:

STEMEX®P - je rychle tuhnoucí vnitřní vyrovnávací hmota práškové konzistence vyrobená na bázi sádry. Použití celulosových mikrovláken zajišťuje zesílení armovací účinek, zlepšuje viskozitu, zabraňuje smršťování a tvorbě prasklin. Dochází k rychlejšímu prosychání celé směsi, snižuje vnitřní napětí a umožňuje aplikovat silnou vrstvu při jedné operaci. Prodlužuje čas použití materiálu a zajišťuje jeho ochranu.


Požadavky na podklad:

STEMEX®P - je určena k vyplňování spár mezi sádrokartonovými deskami, tvořícími stěnové příčky nebo stropní podhledy, k opravám železobetonových konstrukcí před ručním nebo strojním stěrkováním a také k osazování rohů a lišt (APU).


Zpracování:

Stěrka STEMEX®P se pozvolna nasype do čisté vody v poměru 0,6 l vody na 1 kg práškového tmelu a nechá se cca 3 minuty nasáknout. Směs se poté rozmíchá do pastovité konzistence bez hrudek a shluků. Tmel se aplikuje nerezovým hladítkem běžným způsobem. V případě velkých nerovností můžeme celý proces opakovat vícekrát. Po dokonalém zaschnutí se povrch přebrousí brusnou mřížkou nebo smirkovým papírem.  Spotřeba při spárování  0,3kg/bm  
  Velikost spáry  až 5 cm  
  Doba zpracovatelnosti  15 – 20 minut  
  Možnost konečné úpravy  cca po 30 minutách  
  Balení  papírový pytel 5 kg  
  Trvanlivost (uzavřené a nepoškozené balení)  min. 12 měsíců